.RU

01.10.2010 г, с.27 - Тема: строителство, строителен контрол01.10.2010 г, с.27


Договорът за строителството на спортна¬та зала с „Главболгарстрой" първоначално за 130 млн. лева с ДЦС, бе намален на 108 млн., след лична договорка между премиера Бойко Борисов и шефа на строителната компания Симеон Пешов. Контролът върху средствата и материалите за строителството е поверен на ДАНС и този път едва ли и един пирон ще може да бъде отмъкнат. Капацитетът на залата е 12 500 зрители за спортни събития и до 18 000 при концерти и други прояви. Предвиждат се и 1000 паркоместа, но въпросът с цялостната инфраструктура тепърва предстои да се решава. Според главния архитект на София Петър Диков може да се изгради подземен паркинг и отгоре футболно игрище. На въпрос на Българска армия" в какъв период от време вижда реализирането на та: идея Диков каза, че и не е проблем това да стане за 6 месеца, въпрос на пари е". А пари сега имало... Все пак още не е ясно точно колко подхода за пешеходци и за коли ще има и къде точно ще са те. Защото има международни стандарти за такъв тип съоръжения и те трябва да се спазят. От Главбулгарстрой" пък обещаха, че при официалното откриване ще има дори и дръвчета в района.


Снимка на две колони-без текст
01.10.2010 г, с.2


Комисията „Кушлев" запорира имущество на Гюнай Сефер за над 2 млн. лв.


Комисията ,Кушлев" е наложила запор на имущество на Гюнай Сефер в размер на 2 284 230 лв. Пред журналисти председателят на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, проф. Стоян Кушлев съобщи, че запорът е наложен с решение на Силистренския окръжен съд, като комисията ще внесе и искове за за-пориране на ;друго имущество, и което Сефер не може да докаже как е придобито.

По думите на Кушлев Сефер притежавал два апартамента на „атрактивни' места в София, 23 недвижими имота, 23 автомобила, 6 склада за тютюн и др.
01.10.2010 г, с.5


Еколози протестираха срещу застрояването на Пирин


Протест на еколози срещу неспазването на НАТУРА 2000 и конкретно в защита на Пирин и местността Кара дере край Вяла се проведе вчера пред Министерския съвет. Близо 50-ина души от правителствени и неправителствени организации внесоха списък с искания в МС. Еколозите се събраха с плакати „Бойко, айде без сергеищинн!и, „Мутри=офшорки". Те се обявиха основно срещу масовото застрояване на Иракли■ защитените зони в Пирин. протестът се организира поради издадените от МОСВ решения за строителство на нови ски съоръжения в Национален парк „Пирин" на МОСВ, конто нарушават Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО.
01.10.2010 г, с.5


Пловдивският панаир раздаде 30 златни медала


30 експоната на Есенния панаир в Пловдив си тръгват със златни медали от най-престижния делови форум за инвестнционни стоки и технологии в Югоизточна Европа. Това съобщиха вчера организаторите. Призьорите са подбрани измежду 47 кандидати. Претендентите се състезаваха в 5 категории - „Машиностроене" „Електроника и електротехника. Информационни технологии, телекомуникации, офис техника", „Транспорт и автосервизно оборудване" „Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост", „Строителство". Най - много медали - по 9, отидоха в първите две групи. Поравно са българските и чуждестранните отличени изделия.
01.10.2010 г, с.7


110 000 сделки за 1 млн. дка земеделска земя, склкючени през 2009 година


През 2009 г. в страната са сключени 110 хил.сделки за 1 млн. дка земеделска земя. Това в сравнение с 2008 г. е с 15 на сто по-малко, а делът на продадената земя с 34 на сто по-малко. Тези данни съобщи вчера зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова при откриването на форум за пазара на земеделските земи в България. Събитието е организирано от Асоциацията на собствениците на зеделски земи иМЗХ.

Средната пазарна цена на земи със селскостопанско предназначение за 2009 г. е 297 лв/дка,което е с 5 на сто по-малко от равнището на 2008 г. За трета по¬редна година най-активен е пазарът в Северния централен район, каза Боянова. Там са сключени 32 хил. сделки за 276 хил.дка земеделска земя. В сравнение с 2008 гад. освен по-малкият размер на сделките се наблюдава и значителен срив в пазарните цени от 45 на сто, информира зам.-министьрът. В този район преобладават предимно наемните отношения със сключени над 55 хил. договора за над 1 млн.дка земя. Средната пазарна цена в тези области е 290 лв/дка. В Северния централен район на страната няма активен па¬зар на земи с нестопанска цел, отбеляза още Боянова.Относително стабилен по думите й е пазарът на земеделски земи в Североизточния регион, където за миналата година са сключени 22 419 сделки за покупко-продажба на 255 689 дка земя. Там средната пазарна цена остава най-висока за страната - 343 лв/дка. Спадът в цената спрямо 2008 г. е 13 на сто. Най-много сделки традиционно са сключени в област Добрич - 4756 за 66 517 дка земя и средна пазарна цена от 506 лв/дка. Една от най-високите за страната е и рентата в този регион. Стойността й достига 40 лв/дка или от 20 до 40 на сто от средния добив на зърнени култури, каза зам.-министърът.

Като най-слабо развит тя определи пазара на земеделска земя в Югозападния регион на страната. Според Боянова това се дължи на ниската ефективност на земеделието и структурата на земеделското производство в района. За 2009 г. там са сключени 2874 сделки за 18 581 дка земя. Средната пазарна цена за 2009 г. е 336 лв/дка и в сравнение с 2008 г. това е със 7,5 на сто по-малко.Данните за 2010 година все още не са готови, но тенденциите се запазват. Прогнозите за пазара на земеделски земи през 2011 г. са оптимистични и те са свързани най-вече с очакваните финансови ресурси в земеделието и по-доброто пазарно положение на зърнените култури, каза Светлана Боянова.з
01.10.2010 г., с.2


Добри новини до дупка


Твърде рано е да надува­ме фанфа­ри re, че кризата си е заминала, но никольо прости, чисто статистиче­ски причини


След като овладяхме растящата дупка в бюджета, намалихме без­работицата, станахме държавата с най-ниска данъчна ставка в Европа и само за ден пласирахме облига­ции за стотици милиони левове, нова добра новина озари българ­ската икономика. По официалните данни на НСИ БВП се е повишил с 0.5% през второто тримесечие на 2010 г. спрямо първото (подроб­ности четете на стр. 8). Честта да обяви това като "излизане от кри­зата" получи, както си му е редът, премиерът Бойко Борисов Малко или много странно, но "добрата но­вина" дойде, след като НСИ за пър­ви път обяви подобни изчисления на тримесечна база, и то след като промени методиката си за изчисля­ване на БВП. И макар обяснението на статистиката, че така вече ще имаме по-хармонизирана методо­логия, да звучи логично, усещане­то за "търсен ефект" си остава.

По данните на НСИ растежът идва от увеличението на доба­вената стойност в строителство­то, търговията, хотелиерството, транспорта и държавното упра­вление. Продължава обаче спадът при финансовото посредничество и бизнес услугите, които теори­ята ни учи, че са двигателят на растежа. Едно е ясно - колкото повече статистическа информация

се подава от централния инсти­тут, толкова по-добри прогнози и анализи за движението на иконо­миката може да се правят.

Твърде рано е обаче да надуем фанфарите, че кризата си е

заминала, по няколко прости, пак чисто статистически при­чини. Вътрешното потребление продължава да бъде ужасяващо ниско, а стоковите наличности намаляват, което възпира растежа Това показа анализ на "Ърнст и Янг". През второто тримесе­чие разходите на потреблението спаднаха с 4% на годишна база. Очакванията са, че частното по­требление ще намалее през 2010 г. с 3%. А когато окончателно се закрият работните места, откри­ти през летния период, шансове­те безработицата отново да почне да галопира са доста големи И понеже при нея няма "изглажда­не" като при БВП, истината ще

лъсне още следващия месец

Затова е хубаво добрите при­знаци за възстановяване на

икономиката да не се развяват като байрак, поне докато и очевидно остарелите статистически методи, показващи годишното изменение, не потвърдят този факт И докато потребителите не започнат да харчат. Иначе всичко може да си остане на ниво запълнени кутийки в "Ексел".
01.10.2010 г., с.4


Държавата може да направи повече


Освен да подпомогне самото сертифициране на гори, държавата може да направи и още много. Например в Германия и Австрия държавната администрация ползва само сертифицирана хартия. Нещо повече - в някои страни в ЕС има залегнало изискване за обществе­ните поръчки на всякакви мебели и други продукти от дърво, както и на хартия и канцеларски материали, да са само от сертифицирана дървесина Искахме да предложим нещо подобно да залегне и в новия закон

за обществените поръчки у нас, който се подготвя сега. За съжаление обаче не ни беше обърнато особено внимание от Агенцията за обществени поръчки.
01.10.2010 г., с.4


Липсват ни основно воля, мотивация и опит


Сертифицирането започна у нас още през 1998 г, но се движи с много бавни темпове. Причината, от една страна, е липсата на мотивация и нежеланието на ръководствата на сто­панствата, които по редица причини предпочитат да не сложат ред в компаниите си От друга страна, самото ръководство на Агенцията по горите за тези години се смени толкова пъти, че още сме на ниво „мислим по въпроса" Липсва ни и опит, направихме доста грешки Надявам се новият закон за горите да улесни процесите

и да внесе ред. По-важни обаче са волята, мотиваци­ята и желанието на самите стопанства Иначе и без новия закон 90% от законо­вите изисквания са налице, но резултатите са слаби.
01.10.2010 г., с.4-5


Дървена философия с екобранд


Едва 8 български компании са стъпили на пазара със сертифицирана дървесина


Използването на сертифи­цирана дървесина в произ­водството по света нараства с много бързи темпове. Ако допреди няколко години дървесината със сертификат даваше ексклузивни конку­рентни предимства на отбра­ни компании, днес тя вече се превръща в глобална норма. Водещи компании за произ­водство и търговия с мебели, хартия, опаковки, предмети за домакинството, козмети­ката, а вече и в сферата на услугите, например банки, в Европа и Северна Амери­ка започват да се ориенти­рат изцяло към работа със сертифицирани продукти Само след няколко години стопанствата и фирмите без сертификат няма да намират място на тези пазари, смята браншът

Последни на опашката

На фона на всичко това Бъл­гария изостава значително. Едва 13 са фирмите у нас, които са се сертифицирали и имат правото да произ­веждат и да търгуват с та­кива крайни или междинни продукти. Това означава, че останалите много трудно ще успеят да пробият на паза­рите на Европейския съюз или да задържат позициите си там, защото изискването на сертификат вече е масово явление. Основната причина е не толкова безхаберието на компаниите, колкото малки­ят брой сертифицирани гори в България, което изклю­чително ограничава източ­ниците на сертифицирана дървесина.

Само 5% от горите у нас, или 217 хил. от общо 4.1 млн. ха, притежават сер­тификат за устойчиво уп­равление и стопанисване. Това са едва 12 стопанства -11 държавни и едно част­но. За сравнение в региона Румъния е много по-напред в процесите, като там са сертифицирани 6 пъти пове­че гори - над 1 2. млн. ха, и близо 30 компании Подобни са цифрите и в Украйна. В Полша сертификат имат 90% от държавните гори, а в Литва, Латвия, Естония и Хърватия уводната страница е вече затворена - всички

гори имат сертификат за устойчиво управление.

Пазарът движи процесите

„Причината за сериозната преднина на тези страни пред България е, че техни­те пазари са ориентирани предимно към Западна Ев­ропа, където потребителите са по-критични и изискват от производителите дока­зателства, че продуктите, които купуват, не вредят на околната среда", казва Живко Богданов от WWF, координатор на FSC за Бъл­гария Марката FSC е най-разпространената в света сертификационна марка за дървесина и продукти от дървесина.

Така, за да си осигурят пазар, самите собственици са принудени да се сертифицират. „Всеки ден получава­ме запитвания от български фирми, които искат да се сертифицират. Те обаче се отказват или предпочитат да изчакат, когато разберат, че сертифицираните гори у нас са толкова малко", добавя той.

Първите в България

„В един момент натискът от партньорите ни в чуж­бина стана толкова голям, че изборът беше или да се сертифицираме, или да за­губим пазара", казва Силвия Виклянова от К-РБ ООД Компанията от Шумен про­извежда колчета за зелен­чукопроизводство изцяло за чужди пазари - Франция и Италия. „За разлика от българския пазар там вече се обръща огромно внимание на сертификата - просто да имаш такъв е нормално и ос­таналите все повече излизат от играта", уточнява тя.

Чуждите клиенти са ста­нали причина и за сертифи­цирането на „Мултипринт", единствената българска пе­чатница с FSC сертификат. Клиентите ни от Западна Ев­ропа започнаха все повече да настояват. Причината е, че сертифицирането е верижен процес, който засяга всички участници. „Ние можем да закупим сертифицирана хар­тия, произведена от серти­фицирана дървесина, но ако

печатницата ни няма такъв сертификат, и продуктът ни не може да носи логото на FSC. Ставаме неконкуренто способни", казва и Оля Йор­данова, директор „Външни пазари" на печатницата. От 13-те фирми със сертификат у нас 8 са български производители. Останалите са местните подструктури на международни компа­нии като Simba Toys, Avery Dennision или Europapir.

Една от малкото голе­ми дървопреработвателни компании със сертификат на FSC е „Дървообработ-ване-Велико Търново", която работи с ИКЕА. Шведската компания нас­коро въведе изисквания към дървесината и заготов-ките, която компаниите доставят, а след година ще въведе и задължително изискване те да имат FSC сертификат. Без него великотърновското пред­приятие трудно ще може да работи с ИКЕА. Но не само с тях „Водим преговори със сериозни чуждестранни клиенти и очакваме тази година да сключим догово­ри с тях за сертифицирани продукти. Пазар у нас за та­кива продукти почти няма. Интересуват се фирми за износ, тук никой не обръща внимание. На мнение сме обаче, че в бъдеще продаж­би по цивилизования свят без този сертификат ще бъдат невъзможни", казаха за в. „Пари" от компанията.

Светлина в тунела

Огромна част от горите са държавни, което може би обяснява защо изоставаме. Надеждата е, че новият за­кон за горите, в който има цяла глава за сертифицира­нето, и натискът на пазара ще накарат стопанствата да се сертифицират. „Сега четири големи регионални горски дирекции са в про­цес на подготовка. Когато те вземат сертификат, около 30% от горите у нас ще са сертифицирани", казва Ге­орги Тинчев, началник на сектор „Защитени терито­рии" в Държавната агенция по горите. Това ще реши проблеми като този на фир­ма К-РБ ООД. „Ние работим само с акациева дървеси­на. У нас тя като цяло не е много разпространена, а пък сертифицирана такава намираме засега само в едно стопанство. Това затруднява бизнеса ни", казаха от ком­панията.

Нещо повече - липсата на устойчиво управлявани гори спъва и чужди компании, които биха искали да започнат производство у нас.

Новият закон за горите би трябвало да внесе повече ред. Според Тинчев обаче и сега 90% от законовите предпоставки са налице, но са нужни повече воля и же­лание от страна на управля­ващите стопанствата.

Всъщност поне една трета от горите да бъдат сертифи­цирани до 2013 г. беше едно от предизборните обещания на ГЕРБ. Остава само да го изпълнят и така да подадат ръка на бизнеса.

^ Ани Кскикаиванова


Снимка на шест колони -► Новият закон за горите, в който има и цяла глава за сертифициране на гори, трябва да внесе повече ред и да ускори процедурите
01.10.2010 г., с.4-5


Клиентите ни мотивираха да се сертифицираме


Причината да потърсим сертифициране по FSC станаха именно нашите клиенти в Западна Европа, но след това започнахме да осъзнаваме колко е важно и какви ползи носи за приро­дата, за бизнеса и за всички нас. Сертификатът е голямо предимство. Той осигурява пълна проследяемост на произхода на продуктите, но много по-важно е, че той е сигнал, че искаме да работим отговорно, че не подкрепяме незаконната сеч, че даваме своя принос за устойчивото управление на горите. Може би една

компания не създава особе­на разлика, но ако всички направим по една такава зелена стъпка, ще имаме цяла зелена пътека. Трябва повече компании у нас да се възползват.
01.10.2010 г., с.5


Какво е FSC сертификат и как да го получим


Сертифицирането е знак за отговорно отношение и светъл бизнес

Устойчиво управлявана гора или гора с екосерти-фикат. На мнозина им зву­чи ненужно и даже малко смешно - не са ли всички гори еко? Не, не са Защото „еко" не се отнася само до ресурса, а до неговото управление.

Еко-, социални и икономически ползи

Това означава, че тази гора се управлява така, че да не изчезне, а се възстановява и може да се ползва много, много дълго време. Озна­чава, че в нея няма неза­конна сеч, която да създава сива икономика и вреда за държавата. Означава, че дърводобивът носи пол­зи за местното население, създавайки работни места. Означава, че на работници­те в гората са предоставени добри и безопасни усло­вия за труд и уважително заплащане. И не на по­следно място, означава, че компаниите, които работят с такава дървесина, имат отношение към отговорно­то използване на ресурсите - нещо, на което развитият свят и потребителите в не­го вече обръщат огромно внимание.

Всичко това се гаранти­ра със сертификат, a FSC е най-разпространеният в света. Освен отговорно по­требление той гарантира и проследяемост на продук­та чрез система от кодове. Също както един колбас може да се проследи до първоизточника на месото, така и една опаковка с този знак може да се проследи до гората, от която е напра­вена. Това гарантира светъл бизнес и по-добри приходи за икономиката.

Как се прави

У нас процедурите се координират от екоорганизацията WWF. За стопанствата изискванията са много­бройни - законодателни, управленски и чисто прак­тични. За компаниите те са свързани с това произ­водството и съхранението на продуктите със и без сертификат да са разделени и да се води стриктна документация. Сертификатите се дават след одит, който удостоверява дали всичко е наред. За стопанствата пе­риодът на сертифициране варира от няколко месеца до 2 години в зависимост от обема на работа, която трябва да се свърши, и раз­бира се, желанието. Една компания може пък да се сдобие със сертификат и за месец.

Получаването на серти­фикат не е краят. Всяка година FSC правят пос­ледващи одити. У нас е имало и случай на отнет сертификат на горско сто­панство за неизпълнение на изискванията.

^ Ани Коджаиванова


Снимка на три колони -► Сертифицирането се разпространява сред все повече продукти от дървен материал, включително дреболии като моливите
01.10.2010 г., с.5


Тенденции Големите не правят компромиси


► Големи европейски и американски компании вече изцяло се ориенти­рат към работа само със сертифицирани про­дукти и компании.

►Английската банка HSBC използва само сер­тифицирана хартия

за всичките си марке­тингови дейности на Острова

► Германските Железни­ци Deutsche Bahn ползва FSC хартия за билети­те, които издават

►Търговската вери­га номер едно във Великобритания Marks&Spencer използва само FSC картон за опа­ковките на продуктите си „Food to go" Тя е поела и ангажимент да използва само сертифицирана дървесина в строител­ството на нови обекти.

► Големи компании за опаковки като „Тетра-пак" и SIC Combibloc пре­минават към използва­не на суровини само от възстановяема дърве­сина.

► Примерите са стоти­ци, но изводът е един

- бъдещето е на дърве­сината от устойчиво управлявани гори.
01.10.2010 г., с.5


По-отговорно, но не задължително по-скъпо


FSC сертификатът ос­къпява цените на про­дуктите по веригата, но целта не е печалба, категорични са компа­ниите от бранша. Сертифицирането на едно горско стопанство за пери­од от 5 години струва меж­ду 35 и 40 хил. лв. според Георги Тинчев, началник на сектор „Защитени те­ритории" в Държавната агенция по горите.

Това не е толкова значи­телна сума за едно стопан­ство и тя дори не оскъпя­ва продукцията, защото, разпределена на кубик дървен материал за 5 го­дини, означава по няколко стотинки надценка. Разби­ра се, някои стопанства го използват като извинение

да надуят цените", казват от „Дървопреработване - Велико Търново".

За компаниите цената е в пъти по-малко. Серти-фицираните компании у нас смятат, че сумите за сертификата не са толкова притеснителни за една ра­ботеща компания. Освен това инвестицията 100% си струва.

Що се отнася за доставните цени на такива продукти - например на сертифицирана хартия, от „Мултипринт" казват, че много зависи откъде се купува. Някои компании слагат сериозни надценки, но при други, например при хартията от Финлан­дия или Норвегия, почти няма такива. Причината е, че там сертифицирането на горите и компаниите е отдавна завършил процес и цените са регулирани.

Колкото до крайната це­на на продуктите, то отго­ворът на компаниите е, че дори да има минимална надценка, тя е, за да се покрият завишените раз­ходи, а не с цел печалба. Просто сертификатът вече е норма, а не знак за по-добър и скъп продукт.
01.10.2010 г., с.8


Рецесията у нас формално приключи с 0.5% ръст на БВП


НСИ за пръв път започна да прави сравнение на тримесечие спрямо предходното

Рецесията приключи. За пръв път от началото на кризата България регистри­ра положителен ръст на БВП от 0.5%, който се от­чита на база второто спрямо предходното тримесечие на 2010 г. За разлика от дефиницията за навлизане в рецесия, когато трябва да се регистрира спад в повече от две поредни три­месечия, според теорията едно тримесечие растеж е достатъчно условие, за да бъде обявен край на спада на икономиката.

Новината беше съобщена от премиера Бойко Борисов при откриването на 96-ата конференция на ръководи­телите на статистически служби на страните членки на Европейския съюз. Но той побърза и да добави, че "за гражданите цифри­те не са достатъчни, за да кажем, че животът им се е променил".

Нови изчисления

Всъщност подобно сравне­ние - БВП на тримесечие спрямо предходно триме­сечие - българската статис­тика прави за пръв път. Това са т. нар. сезонно изгладени данни, които се използват от статистиците и в други държави. Чрез тях може да се избегне влиянието на сезонността при отчи­тането на състоянието на националната икономика на годишна база, което се правеше до момента. При сравнението на база триме­сечие се установяват посо­ката и тенденцията за разви­тие. Фактът, че имаме 0.5% ръст, означава именно това - положителна тенденция.

Иначе на годишна база в края на второто тримесечие БВП се свива с 1.4%. Спо­ред предварителните опера­тивни данни на НСИ през второто тримесечие на 2010 г. БВП е 16.9 млрд. лв.

Защо има ръст

Растежът на износа на сто­ки и услуги е основният фактор за първата положи­телна промяна на БВП на база тримесечие към три­месечие, коментират статистиците. В същото време крайното потребление и инвестициите продължават да се свиват.

Отчетено е увеличение на брутната добавена стой­ност в строителството, тър­говията, хотелиерството, транспорта и държавното управление, образовани­ето, здравеопазването и други услуги и дейност на неправителствените орга­низации. В същото време продължава спадът при финансовото посредничество и бизнес услугите.

С поглед в бъдещето

"Да, по дефиниция реце­сията свършва. Премиерът обаче е прав в коментара си, че е важно да се вземат под внимание и доходите, и просперитетът на самите хора, преди да започнем да се радваме", коментира за в. "Пари" Лъчезар Богда­нов, управляващ директор на Industry Watch. Според

него този статистически резултат не е много висок и въпросът оттук нататък е да се предотврати рискът от нова рецесия, т.е. да не се стига пак до спад на БВП за две последователни тримесечия.

Факторите, които може да повлияят на резултатите в бъдеще, са икономическите промени в САЩ и Европа, както и икономическата политика на правителство­то, коментира Богданов.

По думите му трябва да се продължи с реформите, така че България да става по-привлекателно място за инвестиции, да се постигне стабилност на национал­ния бюджет и на банковата система.

Така че добре е да има ръст на тримесечна база, но още по-добре е, ако пра­вителството успее да го за­държи по-продължително време.

Дарина Черкезова
01.10.2010 г., с.8


България и Турция ще търсят европейско съфинансиране за газовата връзка


Двете страни излизат с обща концепция пред Европейската комисия

България и Турция вече са изготвили обща концепция за изграждането на реверсивна връзка между газовите системи на двете страни. Предстои тя да бъде пред­ставена пред Европейската комисия за осигуряване на част от финансирането. Това стана ясно след срещата на министъра на икономика­та, енергетиката и туризма Трайчо Трайков с турския му колега Танер Йълдъз. Срещата се състоя в Истанбул, където се провежда Черно­морският енергиен и иконо­мически форум (BSEEF).

Намерението на България е тръбата с дължина 76 км на българска територия да бъде част от бъдещия газопровод "Набуко". Газовата връзка би могла да бъде финансира­на от отпуснатите от ЕС 200 млн. лв. по плана за възста­новяване. Наскоро министър Трайков обяви, че амбицията му е изграждането й да започ­не след година.

Износ на ток

С турския ми колега Танер Йълдъз направихме преглед на основните актуални теми на енергийното ни сътрудничество, каза още Трайков. Обсъдена била и възможността за износ на ток от България към Тур­ция. Това лято южната ни съседка е завършила дей­ностите по интеграцията на турската енергийна система към европейската.

Напредък

Само преди седмица минис­тър Трайков обяви, че с ми­нистъра на околната среда на Гърция Тина Бирбили е договорил последните от­ворени въпроси по спора­зумението за изграждане на

газовата връзка между двете страни. Не стана ясно обаче дали е постигнато разбира­не по искането на България да притежава 100% от тръ­бите на българска терито­рия, а не да са собственост на проектната компания, в която държавата има 50%

дял. Даден беше мандат на Българския енергиен холдинг и гръцката DEPA S.A. да продължат преговорите по реализацията на проекта съобразно постигнатите до­говорености и сроковете на ЕК за усвояване на отпус­натото съфинансиране от

45 млн. EUR. Учредители в смесеното дружество, което ще изгради, притежава и експлоатира инфраструк­турата, ще бъдат БЕХ ЕАД и ДЮ1 Poseidon, в което с равен дял акционери са DEPA (Гърция) и Edison (Италия).


Снимка на три колони -С турския ми колега направихме преглед на темите на енергийното ни сътруд­ничество, каза министър Трайков
01.10.2010 г., с.9


Кметствата продължават да задлъжняват към бизнеса


Финансовият министър е склонил да даде повече пари за капиталови разходи


Докато държавата се опитва да се разплати, ма­кар и частично, с бизнеса през Българската банка за развитие, общините про­дължават да трупат дълго­ве към фирмите.

„Задълженията на общи­ните в края на годината ще надвишават 200 млн. лв.", съобщи за в. „Пари" Станка Ангелова, пред­седател на Комисията по общински финанси към Националното сдружение на общините в България. Тя обясни, че местните власти са започнали 2010 г. със 196 млн. лв. прос­рочени задължения. В средата на годината те не били погасени, а заради намаляването на държав­ната субсидия дълговете не само че няма да бъдат покрити, но дори щели да се увеличат.

Бизнесът като кредитор

„Задълженията са за го­рива, енергия, строителни дейности, а в някои об­щини дори заплатите се плащат със закъснение", обясни Ангелова. Тя не по­жела да каже кои общини са в най-тежко финансово състояние. Недостигът на средства не бил равномерно разпределен в кметства­та, а освен това нямало и механизми тези, които са в по-лошо състояние, да го подобрят. „Различията ще се задълбочат", смята Станка Ангелова.

Сближаване на позициите

Парите, които държавата плаща за дофинансиране на общинските дейности, през 2011 г. ще бъдат с 23 млн. лв. повече в сравне­ние с актуализацията на тазгодишния бюджет. То­ва е обещал финансовият министър Симеон Дянков при срещата със сдружени­ето преди два дни. Има лек ръст при парите за капита­лови разходи и за издръж­ка на администрацията. Общо за дофинансиране на общинските дейности ще бъдат отпуснати 240 млн. лв.

Сдружението и финансо­вият министър са се догово­рили и срокът за приемане на общинските бюджети да се увеличи. Сега общински­те съвети трябва да приемат съответния бюджет до 45 календарни дни след прие­мането на Закона за държав­ния бюджет в парламента. Новият срок щял да бъде увеличен на 45 работни дни. Целта на промяната е първо местните парламенти да одобрят изпълнението на бюджета за 2010 г. и чак след това да одобрят бю­джета за 2011 г.

^ Красимира Янева


Снимка на четири колони -► Кметът на София Йорданка Фандъкова се надява, че ще могке да се разплати с фирмите, които ремонтираха това лято училищата и детските градини
01.10.2010 г., с.9


2-shifri-zameni-rasskazivaetsya-v-knige.html
2-slovo-mihailu-zvancevu-kosmonavt-1-polet-cheloveka.html
2-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kaliningradskoj-oblasti-ob-utverzhdenii-poryadka-predstavleniya-ezhegodnogo-otchet.html
2-soderzhanie-raboti-s-chitatelyami-plan-raboti-mbuk-cbs-na-2011-g-cifrovie-pokazateli-raboti-biblioteki-planiruemie-na-2011-g.html
2-sovmestnoe-videnie-kniga-dar-orla.html
2-strana-gustih-lesov-na-krutih-sklonah-pravdivie-knigi.html
 • letter.bystrickaya.ru/mhtar-uezov-atindai-mektep-gimnaziyasini-bastauish-sinip-malm-azastan-respublikasini-prezident-n-nazarbaevti-azastan-halina-zholdauina-bsekege-ablett-damian-memleket-boluimiz-shn-bz-sauattilii-zhoari-elge-ajnaluimiz.html
 • school.bystrickaya.ru/53-sozdanie-novih-biznes-struktur-i-privlechenie-investicij-investicionnij-plan-modernizacii-monogoroda-ust-ilimsk.html
 • abstract.bystrickaya.ru/20-poslednie-dni-perevod-e-yu-novinskij.html
 • klass.bystrickaya.ru/42-oblichenie-knyazej-i-lzheprorokov-nakazanie-i-uteshenie-zakonopolozhiteltnie-knigi-predislovie.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-anglijskomu-yaziku-sostavlena-s-uchetom-trebovanij-gosudarstvennih-obrazovatelnih-standartov-avtorskoj-programmi-po-uchebnim-predmetam-inostrannij-yazik-5-9-klassi-verbickoj-m.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/lekciya-prednaznachena-dlya-izucheniya-novogo-materiala-s-oporoj-na-maksimalno-dostupnij-kompleks-sredstv-obucheniya.html
 • esse.bystrickaya.ru/programmi-s-ukazaniem-urovnya-uchebniki-russkij-yazik-obuchenie-gramote-i-razvitie-rechi-1-klass-v-g-goreckij-v-a-kiryushkin-a-f-shanko-obuchenie-gramote-i-razvitie-rechi-stranica-2.html
 • uchit.bystrickaya.ru/sverdlovskie-kommunisti-proveli-akciyu-protesta-rossijskij-centr-obucheniya-izbiratelnim-tehnologiyam-pri-centralnoj.html
 • notebook.bystrickaya.ru/izvestiya-moskva-n023-1122009-posol-germanii-v-rossii-valter-yurgen-shmid-mi-budem-razvivat-strategicheskoe-partnerstvo-s-rossiej.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-xi-podsudnost-v-v-yarkov-rekomendovan-ministerstvom-obrazovaniya-rossijskoj-federacii-v-kachestve-uchebnika.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-predstavlyaet-soboj-pervuyu-chast-konspekta-lekcij-po-discipline-kompyuternie-seti-i-sistemi.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razvitie-fizicheskoj-kulturi-i-sporta-v-kaluzhskoj-oblasti-na-2011-2015-godi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rukovodstvo-avtorizirovannij-perevod-s-anglijskogo-stranica-2.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lesohozyajstvennij-reglament-nizhnetavdinskogo-lesnichestva-stranica-2.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vvedenie-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-gaz-servis.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhilishnoe-obustrojstvo-uchastnikov-programmi-programma-krasnoyarskogo-kraya-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-4-vyacheslav-mironov-ya-bil-na-etoj-vojne-chechnya-95-chast-1.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/zolpidem-i-zaleplon62-jerrold-rosenbaum-handbook-of-psychiatric-drug-therapy.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/lekciya-sistemi-hraneniya-informacii-18-vopros-evolyuciya-metodov-hraneniya-dannih-18-stranica-15.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obosnovanie-rezhima-tvo-1-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-rajona-stroitelstva.html
 • control.bystrickaya.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie-publichnij-otchet-po-gou-sosh-456-yuvouo-g-moskvi.html
 • znanie.bystrickaya.ru/ativizaciya-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-posredstvom-fizicheskogo-eksperimenta-chast-5.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-aktivizacii-vnimaniya-lekciya-tema-predmet-psihologii-ee-zadachi-i-metodi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kerroll-lyuis.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskoe-algoritmicheskoe-i-programmnoe-obespechenie-registracii-i-analiza-defektogramm-pri-ultrazvukovom-kontrole-relsov.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/psihologicheskoe-napravlenie-v-sociologii-2.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-avtori-vz-knigi-vz-svitki-i-rukopisi.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rukovoditel-s-d-darmaev-2008-g.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-seminara-vklyuchaet-chetire-sekcii-i-diskussiyu-za-kruglim-stolom-nam-ochen-povezlo-v-samom-nachale-osnovnoj-doklad-sdelaet-letchik-kosmonavt-avdeev.html
 • education.bystrickaya.ru/3-2-primenenie-metodov-ekonomiko-matematicheskogo-modelirovaniya-v-upravlenii-kapitalom-kommercheskogo-banka-35.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-uchebnoj-discipline-istoriya-i-filosofiya-nauki-naimenovanie-uchebnoj-disciplini-polnoe-sokrashennoe.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-prishkolnogo-ozdorovitelnogo-lagerya-s-dnevnim-prebivaniem-detej-solnishko.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-o-vipolnenii-municipalnih-zadanij-na-okazanie-municipalnih-uslug-za-2010-god-gorodskoj-okrug-gorod-agidel-stranica-4.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pamyatka-dlya-studentov-napravleniya-260800-tehnologiya-produkcii-i-organizaciya-obshestvennogo-pitaniya-po-izucheniyu-disciplini-biohimiya.html
 • klass.bystrickaya.ru/annotaciya-k-rabochej-programme-disciplini-teoreticheskie-i-metodologicheskie-osnovi-matematicheskogo-modelirovaniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.