.RU

Философия абсурда Альбэра Камю - часть 3

Окремим додатком до праці А. Камю є його дослідження: “Надія і абсурд у творчості Франца Кафки”.

У своїх дослідженнях як літературознавстві так і науковці-філософи неодноразово звертали увагу на спільність світоглядних позицій і творчого методу у А.Камю та Ф.Кафки. Кафківські герої такі ж відчужені від суспільства, як і камюсівські, їх переслідує таке ж трагічне відчуття абсурду. У праці Камю темі абсурду у Кафки присвячене окреме дослідження.

У першу чергу Камю звертає увагу на символи у Кафки, оскільки саме за допомогою символізації письменник і передає своє розуміння абсурду життя. Метод Кафки відмінний від методу Камю, для нього не важливе реалістичне

зображення, правдоподібність подій і т.д. Для Кафки має значення інше - правдивість, натуральність оповіді.

Ситуації абсурду, які створює Кафка нічим не відрізняються від щоденних, побутових. Кафка вважає щоденне життя людини таким же абсурдом, який приймається як норма. Саме в цьому і полягає абсурд. Персонажі Кафки навіть не намагаються знайти пояснення, і тим більше - якось

діяти. Вони не здатні навіть усвідомити проблеми, яка перед ними стоїть. Його герої, потрапляючи в абсурдну ситуацію, поводяться ще абсурдніше.

______________________________________________________________________________________

14. Див.: Кушкин Е.П. Альбер Камю. Ранние годы.-Л.,1982.-С.153.

Сам же автор створює ситуації, які неможливо пояснити, вони здатні

розчавити будь-якого персонажа, особливо якщо він не усвідомлює того абсурду, який на нього звалився. Як правило, герої Кафки ще й не знають причини того, що відбувається, у них відсутня логіка пояснення тих чи інших явищ (це і Йозеф К. у “Процесі” і Грегор Замза у “Перевтіленні”).

Камю звертає увагу, що “чим незвичайніші пригоди героя, тим краще видно природність, натуральність ( ІІІ,154).

Окрім цього, Камю стверджує, що у послідовності творів Кафки є своя логіка, що відповідає К’єркегоровому: “ Треба завдати смертельного удару земній надії, бо лише тоді порятуєтеся в надії істинній” ( “Чистота серця”). З цього випливає, що: “ необхідно було написати “Процес”, щоб узятися за “Замок” ( ІІІ,159).

У свій час Камю писав “Не існує любові до життя без відчаю від життя”. Так поряд з абсурдом з’являється надія. Надія як завершення абсурду наявна і в К’єркегора, і у Шестова.

Камю теж шукав виходу з абсурду. Як уже було сказано вище, філософ не приймав ані самогубства фізичного, ані самогубства філософського. У Камю філософія абсурду знайшла логічне завершення у бунті. Бунт народжується усвідомленням побаченого абсурду, усвідомленням несправедливої і незрозумілої долі людини. Камю приходить до усвідомлення, що “ для того, щоб жити, людина повинна бунтувати”.

З усвідомленням і прийняттям бунту творчість Камю набуває нового характеру. Це вже новий “виток” спіралі, цілком віддмінний від етапу абсурду, але саме в абсурді і є корені бунту. Етап бунту є логічним продовженням абсурду, його новим переосмисленням.

У своєму дослідженні творчості Камю С. Великовський зазначив: “Всі книги Камю претендують на те, щоб бути трагедіями метафізичного прозріння: в них розум намагається пробитися крізь товщу минущого, крізь житейсько – історичний пласт до якоїсь життєвої правди існування і призначення особистості на землі. До правди споконвічної і кінцевої, на рівні міфа – правди заповіді, завіту”14 .

______________________________________________________________________________________

14 Великовський С.И. “Проклятые вопросы” Камю/ Камю А. Избранное.-М.,1988.-С.11.

Розділ ІІ

Абсурд у драматургії та прозі Камю.

“Міф про Сізіфа” та роман “Сторонній” були надруковані у 1942-1944рр. Вони були написані у часи, коли Франція була у відчаї. Тоді ці твори були сприйняті як екзистенціалістські. Для французів у роки катастрофи і відчаю виклик, який кидає абсурдові мисляча людина у Камю, був явищем на яке чекали і сподівалися. Вище ми уже розглянули основні положення есе “Міф про Сізіфа”. Сартр назвав “Міф про Сізіфа” теорією роману “Сторонній”. І хоча у “Сторонньому” немає жодних прямих роздумів про абсурд, але у ньому передається безпосереднє переживання абсурду окремою особистістю.15

Камю досліджує абсурд у двох романах - “Щаслива смерть” і “Сторонній”, але перший свій роман він не дозволив друкувати. “Щаслива смерть” досліджує “щоденний абсурд”, адже саме щоденне життя людини, приреченої померти, позбавлене сенсу, воно абсурдне.

Мерсо ( зі “Щасливої смерті”) відчуває монотонність і непотрібність своєї праці, а це і є причиною, грунтом для абсурду.

Перший твір не реалізував задум Камю, але продовження образу головного героя є Мерсо у романі “Сторонній”. Саме цей роман ми розглянемо детальніше.

Герой роману є реалізацією ідеї абсурдної людини в абсурдному світі. Головною характеристикою цього образу є відчуження, характерне для екзистенціалістів.

Таке відчуження переживають герої Ф.Кафки, Ж.П. Сартра та ін. У Камю- це відчуження від суспільства. Герой “наділений” відчуттям абсурду, він байдужий до усього і замкнений у собі. Формування такої особистості Камю нам не дає можливості простежити, а лише показує кінцевий результат –

_______________________________________________________________________________

15 Долгов К.М. От Киркегора до Камю.- М., 1990.-С.348.

людину абсурду.

Відчуженість Мерсо має свої підстави. Він відчужений від суспільства, бо не може прийняти його законів і правил, він відмовляється говорити неправду, відмовляється поводитися згідно норм і моралі суспільства, бо усвідомив їх абсурдність. Мерсо ніби відкрилась вища істина (як і Калігулі), що людина смертна, а життя абсурдне, тому усвідомлення абсурду змінило Мерсо. З філософії абсурду випливає, що усі вибори, які б не зробила людина, по суті однакові. Мерсо відходить від суспільства, відчужується, його спілкування з людьми стає сухим, байдужим, він поводиться абсурдно в очах суспільства.

А. Камю писав: “Він відмовляється від брехні. Брехати - це не просто говорити те, чого не було насправді. Це також і головним чином - говорити більше ніж було насправді, а в тому, що стосується людського серця, - говорити більше ніж почуваєш... Всупереч видимості, Мерсо не хоче спрощувати життя. Він говорить те, що є насправді, він відмовляється від фальшу, і ось усе суспільство почуває себе під загрозою”. “Сторонній” - життєва реалізація “Міфа про Сізіфа”. Його герой - людина приречена на смерть за абсурдний злочин і врятована тим, що його згубило”.

У І розділі ми уже згадували, що на думку Камю абсурд є фатумом не тільки вибраних людей, він може звалитися на будь-яку людину, навіть “рядового службовця”. Такими “маленькими ” людьми є герої Кафки, що потрапляють в абсурдні ситуації, таким “дрібним” чиновником є і Мерсо у повісті Камю. Найяскравіше абсурдність реалізується у поведінці героя, який не підкоряється абсурдним законам суспільства, він вільний від моральних норм цього суспільства. Головне, що визначає поведінку Мерсо, як вважав сам письменник, - це відмова від брехні. “Для молодого Камю жити правдою - означає жити абсурдом”.17

У своєму романі Камю свідомо підтримує враження “Розладу між людиною і її життям, між актором і дикораціями”, йому це послуговує для передачі відчуття абсурду. В основі правди Мерсо лежить факт смерті. Є.Кушкін приходить до висновку, що якщо у суспільному середовищі людина свідомо вдягає маску, яка врешті заважає їй жити і руйнує її природу, то у “Сторонньому” Камю, навпаки, іде шляхом “роздягання” особистості, щоб показати її природу.18

Герой Камю - природня людина. Хоча він відчужений від суспільства, але він близький до природи. Фокін зауважив, що “думка Камю сильно позначена настальгією за дохристиянською щасливою єдністю людини і світу в природі; ніколи не заперечуючи “природу”, вона тим самим зуміла зберегти поняття “природи людини”, його суті, знищене в екзистенціалізмі Сартра. Абсурд, як вихідне положення думки Камю означає переживання цього розладу між світом і людиною”.19

Якщо порівняти естетику Камю і Сартра, то вони у своїй філософії розходяться у першу чергу у ставленні до абсурду та у ставленні до природи. Героєві Сартра, Антуану Рокантену, світ природи не тільки втратив органічний зв’язок з людиною, а й бунтує проти людини. Бунт речей як реакція абсурдної людини на світ. Головне - це відраза і огида, яку відчуває герой до довколишньої дійсності, і як наслідок - нудота.

Найхарактернішою рисою героя Камю у його стосунках з суспільством є байдужість: йому байдуже де жити, з ким одружитися, йому байдуже до смерті

його матері, йому байдуже до моралі суспільства... Але йому не чужий і не байдужий світ природи, він обожнює сонце. Мерсо живе у світі елементарних почуттів ( ІІІ, 603).

______________________________________________________________________________________

18. Див.: Кушкин Е. П. Альбер Камю. Ранние годы.-Л.,1982.-С.153.

19. Див.: Фокин С.Л. Камю и Сартр // Весник Ленинград. унив. Серия2. История, языкозн., литерат.-1991р.-Вып. 4.-С.76.

Камю ставить свого героя в абсурдні ситуації, вбивство, суд, вирок, і хоча вони не схожі на ситуації Кафки, вони мають спільну мету - викриття абсурдного світу. Але це неодностороннє явище - ми маємо ще й абсурдну людину. Мерсо живе не за тими законами, які сповідує суспільство. Він усвідомлює, що його відмова грати за правилами “вилізе йому боком” (І,41), але не приймає її.

Проте сам герой протягом дії роману прагне довести, що він такий як усі: “В мене було бажання переконати його, що я такий самий, як усі, зовсім такий самий,як усі. Але, власне, це було марно. І я махнув рукою - мені стало ліньки (І, 42). Мерсо не цінує життя, він мислить як людина, що не має сенсу життя, вже нічого не чекає від майбутнього. Його мислення позначене трагізмом: “Ну що ж, я умру. Раніше ніж інші, це безперечно. Таж усякий знає : життя не варте того, щоб чіплятися за нього. Власне, не має великої ваги, помреш ти в тридцять чи в сімдесят літ - все одно інші люди, чоловіки і жінки, житимуть, і так триває вже багато тисячоліть. А як усе одно доводиться помирати, то, очевидно, немає великої ваги, як і коли ти помреш. А отже ( пам’ятай, який висновок тягне за собою це слово), отже, я мушу змиритися з тим, що мені відмовлять у помилуванні” (І,69).


administrativnoe-prinuzhdenie-ego-formi.html
administrativnoe-proizvodstvo.html
administrativnoe-stroenie-subektov-rossijskoj-federacii-chast-5.html
administrativnoe-stroenie-subektov-rossijskoj-federacii.html
administrativnoe-zaderzhanie-po-novomu-koap-rf-chast-13.html
administrativnoe-zaderzhanie-po-novomu-koap-rf-chast-6.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otchet-kafedri-teorii-buhgalterskogo-ucheta-o-provedennih-meropriyatiyah-po-sovershenstvovaniyu-uchebnogo-processa-i-povisheniyu-kachestva-podgotovki-specialistov.html
 • tests.bystrickaya.ru/kulakovskij-r-k-imidzh-politicheskoj-vlasti-p-raktika-informacionno-kommunikativnogo-prodvizheniya-v-regione-annotaciya.html
 • school.bystrickaya.ru/fasciolezi-sh-zhivotnih-chast-2.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kremlevskaya-inkviziciya-dlya-regionalnoj-byurokratii-gosduma-rf-monitoring-smi-13-sentyabrya-2007-g.html
 • lecture.bystrickaya.ru/alfa-forex-limited-margin-trading-agreement-no-on-conversion-arbitrage-transactions.html
 • nauka.bystrickaya.ru/ustrojstvo-verhnego-stroeniya-puti-uzkokolejnih-pravila-po-ohrane-truda-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabativayushem.html
 • report.bystrickaya.ru/i-a-boduen-de-kurtene-1845-1929-iz-starinnogo-francuzskogo-roda-v-29-let-v-spbgu-zashitil-doktorskuyu-dissertaciyu-sozdal-kazanskuyu-shkolu-1936-izbrani-trudi-po-obshemu-yazikoznaniyu.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razvitie-dvizhenij-organov-artikulyacionnogo-apparata-metodika-provedeniya-rechevogo-obsledovaniya-detej-s-ffnr-28.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/aktivizaciya-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-na-urokah-fiziki-v-obsheobrazovatelnoj-shkole.html
 • bukva.bystrickaya.ru/nezakonnoe-predprinimatelstvo-chast-4.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/praktikum-po-tvorcheskoj-rechi-stilistika-anglijskogo-yazika.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obichno-bez-zatrudnenij-viigrival-u-studentov-potomu-chto-on-bil-ochen-hakeri-geroi-kompyuternoj-revolyucii.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-o-poryadke-podgotovki-i-obobsheniya-svedenij-ob-organizacii-i-provedenii-municipalnogo-kontrolya-neobhodimih-dlya-podgotovki-doklada.html
 • lesson.bystrickaya.ru/tema-znakomstvo-audirovanie-penie-pesen-speckurs-po-analizu-hudozhestvennogo-teksta-2.html
 • lesson.bystrickaya.ru/sledi-transporta-i-ih-ispolzovanie-v-kriminalistike.html
 • write.bystrickaya.ru/glossarij-freebsd-rukovodstvo-freebsd.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primechaniya-k-spisku-u-k-a-z-prezidenta-rossijskoj-federacii.html
 • tests.bystrickaya.ru/listing-66-primer-demonstriruyushij-tot-sluchaj-kogda-trebuetsya-tochno-otlichat-pascal-ot-stdcall.html
 • pisat.bystrickaya.ru/swot-analiz-mashinostroitelnogo-kompleksa-chuvashskoj-respubliki-vnutrennyaya-sreda.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zasedanie-rmo-uchitelej-izo-i-mhk.html
 • writing.bystrickaya.ru/korporativnaya-kultura-instrument-konkurentnoj-borbi.html
 • lecture.bystrickaya.ru/96-prilozhenie-6-planirovanie-poletov-za-isklyucheniem-prilozheniya-1-k-fp-ivp-s-uchetom-togo-chto-voprosi-planirovaniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-20-kant-prodolzh-gegel-lekciya-vvedenie-1-lekciya-pervaya-stupen-15.html
 • credit.bystrickaya.ru/organizacionnaya-kultura-i-vnutrennij-imidzh.html
 • learn.bystrickaya.ru/gonkurovskaya-premiya-literaturnie-premii-mira.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-n-13-prakticheskoe-posobie-osnovi-vedeniya-media-biznesa-v-pechatnih-sredstvah-massovoj-informacii.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-municipalnogo-soveta-33-21-12-2010-ob-osobennostyah-funkcionirovaniya-municipalnogo-uchrezhdeniya-kulturi-nash-dom.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kartsten-bredemajer-chernaya-ritorika-vlast-i-magiya-slova.html
 • report.bystrickaya.ru/i-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauchnaya-diskussiya-voprosi-pedagogiki-i-psihologii-mezhdunarodnij-centr-nauki-i-obrazovaniya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razlichnie-sposobi-zemelnoj-privatizacii-reorganizacii-selhozpredpriyatij.html
 • college.bystrickaya.ru/123-zakonnost-pravovogo-akta-o-byudzhete-v-chasti-polnoti-vsestoronnosti-otrazheniya-rashodnih-obyazatelstv.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v3-osnovni-celi-nacionalna-programa-za-upravlenie-na-dejnostite-po-otpadcite-za-perioda-2009-2013-g.html
 • spur.bystrickaya.ru/meri-duglas-koncepciya-gryazi-kak-ostatochnoj-kategorii-kognitivnih-klassifikacij-37-stranica-4.html
 • school.bystrickaya.ru/istoriya-vozniknoveniya-ipoteki.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vecher-vstrechi-s-vipusknikami-razrabotka-klassnogo-rukovoditelya-dsosh-5-pavlikovoj-eleni-vladimirovni.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.